Psychologenpraktijk Amsterdam Zuid
Wetgeving

Generalistische Basis-GGZ psychologen (voorheen eerstelijnspsychologen) handelen conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling en de geschillenregeling van de LVVP (wkkgz).

Het gehanteerde privacyreglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wbp). Privacy en de Wet AVG 2018. Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.

Wanneer u bij ons in behandeling komt, is het nodig u op de hoogte te stellen van het privacybeleid voor intern gebruik. Opent u daarvoor de volgende link. (privacyverklaring voor intern gebruik). Ook kunt u het privacystatement voor extern gebruik doornemen via de volgende link (privacystatement voor extern gebruik).

Beleid sociale media: Welke interacties kunnen plaatsvinden via sociale media?

Interactie Lia Konings en Janni Dekker willen liever geen berichten via Linkedin, Twitter, Facebook, Whatsapp of Dropbox ontvangen. Deze media zijn niet veilig genoeg voor persoonlijk berichten. Bovendien is de kans groot dat zij ze niet lezen, terwijl u in de veronderstelling bent van wel.

E-mail U kunt Lia Konings en Janni Dekker via e-mail of telefonisch bereiken, voor algemene informatie. Wanneer uw bericht inhoudelijk ingaat op de behandeling, verloopt dit via ZIVVER.

Vriendschapsverzoeken Lia Konings en Janni Dekker accepteren geen vriendschapsverzoeken van huidige of ex-cliƫnten op sociale media. Wanneer zij dit zouden doen, zou de wederzijdse privacy op het spel staan. Het kan de grenzen van de therapeutische relatie vertroebelen.